Tarihimiz
 


Safranbolu ve civarı'nın seceresi
-----OĞUZ TÜRKLERİ KAYI BOYU, BOZOK GÜNHAN OĞULLARI----


Bu eserin hazırlanmasında,Osmanlı arşivleri tahrir defterlerini okuyup özel fişlere aktaran,Doç.dr.Erhan afyoncu,Doç.dr.Fikret Saraçoğlu, Doç.dr.Murat Doğan.Doç.dr.Recep Ahiskalı,Doç.dr.Mahmut Ak.Doç.dr.Şenol Çelik.Dr..İbrahim Sengin.Doç.dr.Hanefi Bostan.Doç.dr..Mehmet Taşdemir.kontrolleri gerçekleştiren,Prof..dr.. Feridun Emecan.ile Prof.dr.İlhan Şahin’e ve ayrıca Dr Hacı bayram Bulguluya bütün çerçen köylüleri adına, 22 yıllık bir çalışma sonucu 1986 yılından beri, 41.295 cemaat adına ulaşan, 1.200.000 .bin civarında kelimeye ulaşan,Başbakanlık Osmanlı arşivi,Cevdet t.s.Dahiliye baş muh,t.s,Maliyeden müdevver tasnifi,Tahrir defterleri yüzlercesi,Adana seriye sicilleri,Kuyud –ı kademi arşivi,Topkapı arşivleri,vs.vs. daha onlarca arşivlerini tarayan ve Anadolu aşiretlerini hazırlayan Prof.dr.Yusuf Hallaç oğluna.çok çok teşekkür ederim.Sitemizi her yerden yüzlerce kişi ziyaret etmektedir,toplam olarak şimdiye kadar,67,346 kişi ziyaret etmiş bulunmaktadır,burada  Tarihimizi araştırırken  bir türlü safranboluyu bulamadım daha sonra öğrendim ki 1940 senesinde adı Safranbolu olmuş, 1850 ile 1940 arasında ise  Zaferenbolu olduğunu öğrendik. Bu araştırmalar 1453 ile 1650 yılları arasını kapsamaktadır bu senelerde ise Safranbolu’nun adının TARAKLIBORLU olduğunu siz çerçenli köylülerimle paylaşmak isterim,bu yıllarda Bolu sancağına bağlıymışız.Osmanlı arşivlerini araştıran arkadaşlar kesinlikle Safranbolu veya Zaferenbolu diye aramasınlar sonuç bulamazlar.Safranbolu ya sonradan gelen Yörükleri saymasak bütün Safranbolu civarı ve Araç; 250 den fazla Osmanlı tahrir defterleri incelendiğinde aşağıdaki neticeye ulaşılmıştır..Biz Safranbolu ÇERÇEN köylüleri ve civarımızdaki yüzde doksan sekiz köylerin Türkmenlerle ve Yörüklerle hiç ilgisi olmadığını aşağıdaki şemadan bakabilirsiniz.  Araştırmalar acizane bu kardeşinizi doğrulamıştır,bende araştırmalarımda Oğuz Türklerinden olabiliriz ağırlıklı olarak demiştim.Şimdi bu artık kesinleşmiş ve bizler ÇERÇEN liler geçmişimizi öğrenmiş bulunmaktayız.Cenab-ı mevlaya şükürler olsun ki Oğuz Türlerinin 24 boyundan biri olan KAYI boyundan çıkmış bulunmaktayız. Ben suha Erdoğan olarak hiç şaşırmadım çünkü hem köyümüzün hem de Safranbolu köyleri araç dahil, şahsiyetli insanlarla dolu olduğunu müşahede ettiğimden benim için sürpriz olmadı.aşağıdaki şemada 24 Türk boyunun seceresini görebilirsiniz. Bizler Anadolu’ya girerken her yere dağılmışız KAYI boyu olarak ta akrabalarımız hangi ilin hangi ilçesinde olduğunu görebilirsiniz.Bir misal verelim Osmanlılarla aynı boydanız KAYI boyu bu benim için bir şereftir.bil vesile ile bütün ÇERÇEN lilere hürmetlerimi sunar. Ve bu bilgilerin Safranbolu ve civarına kaynak olmasını dilerim.

 

 

 

 

                             

 

 

                                                                                                                                    Süha Erdoğan.
 
Yörük ve Türkmen grupları Cemaat Adedi Hane Sayısı Mücerred Bulundukları Bölgeler
1 Ak Keçilü Yörükleri 187 9.874 2.091 Birecik, Kütahya, Mardin
2 Ak koyunlu Türkmenleri 228 9.070 2.193 Afyon, Bozok, Kütahya, Uşak, Sivas
3 Akçaköy Yörükleri 28 332 159 Saruhan
4 Ali Beğlü Taifesi 73 1.725 528 Adana, Bozok, Tarsus
5 Andırın ve Haruniye Yörükleri 55 1.103 537 Adana, Kars-ı Maraş, Maraş, Özer
6 Arslan Ali Taifesi 22 867 281 Sivas
7 Atçeken Yörükleri 1.911 35.576 5.638 Afyon, Aksaray, Akşehir, Eskişehir, Karaman, Konya, Niğde, Urfa
8 Avşar Taifesi 137 5.006 1.461 Adana, Bozok, Haleb, Kozan, Kütahya, Şark Vilâyeti, Uşak
9 Ayrı Tamlu Taifesi 45 1.441 476 Dulkadır, Kars-ı Maraş, Kozan
10 Balasanlu Taifesi 24 418 174 Malatya, Samsad
11 Bayındır Taifesi 90 2.419 630 Adana, Tarsus
12 Boylanlu Taifesi 12 243 147 Malatya, Samsad
13 Bozca Todurga Taifesi 76 1.975 445 Tarsus
14 Bozdoğan Yörükleri 119 2.909 1.368 Adana, Aksaray, Karaman, Tarsus
15 Bozkırlu Yörükleri 110 2.438 919 Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Konya
16 Bozulus Türkmenleri 708 35.226 7.381 Ankara, Birecik, Bozok, Diyarbekir, Dulkadır, Erzurum, Kilis, Maraş, Sivas, Siverek, Urfa
17 Bulgarlu Taifesi 55 1.253 454 Adana, Karaman
18 Çakallu Taifesi 16 342 180 Besni, Malatya
19 Çokun Taifesi 99 3.448 927 Adana, Özer, Sivas
20 Çömlek Taifesi 14 498 116 Adana
21 Çullıyan Yörükleri 259 8.265 2.313 Aydın
22 Danişmendlü Türkmenleri 379 12.318 444 Adana, Afyon, Aksaray, Ankara, Aydın, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Maraş, Sivas, Tarsus
23 Dulkadırlı Türkmenleri 1.923 51.534 9.140 Adana, Ankara, Antakya, Antep, Besni, Birecik, Bozok, Diyarbekir, Ergani, Kars-ı Maraş, Kayseri, Kozan, Malatya, Maraş, Özer, Sivas, Urfa
24 Dündarlı Yörükleri 196 6.110 1.713 Adana, Aksaray, Karaman, Niğde, Sivas
25 Eğlenlü (Eğlen-oğlu) Taifesi 47 1.203 307 Kars-ı Maraş, Kozan
26 Elbistan Yörükleri 20 419 196 Maraş
27 Ellici Yörükleri 395 5.288 2.085 Adana, Aydın, Bursa, Karesi, Kütahya, Manisa, Saruhan
28 Elvanlu (Elvan) Taifesi 120 2.923 633 Tarsus
29 Esenlü-i Eredna (Ertana) Taifesi 156 3.976 1.176 Tarsus
30 Eymir Hanlı Taifesi 15 268 64 Tarsus
31 Gökçelü Taifesi 96 2.456 720 Tarsus
32 Günerli Taifesi 46 1.225 397 Tarsus
33 Haleb Türkmenleri 1.084 45.810 16.787 Adana, Antep, Birecik, Diyarbekir, Halep, Hama, Kilis, Malatya, Maraş, Sivas
34 Haymene Yörükleri 776 19.608 5.531 Aksaray, Ankara, Ereğli, Karaman, Koçhisar, Konya, Niğde, Sivrihisar, Tarsus
35 Horzum Yörükleri 113 5.273 734 Aydın, Denizli, Menteşe, Muğla
36 İçel Türkmenleri 2.392 68.147 28.786 İçel, karaman, Niğde
37 İskender Beğ Yörükleri 47 2.242 171 Menteşe, Muğla
38 İslâmlu Yörükleri 73 1.826 487 Kayseri
39 Kara Keçilü Yörükleri 303 10.768 3.396 Birecik, Konya, Mardin
40 Kara koyunlu Türkmenleri 314 10.673 2.079 Aydın, Bozok, Eskişehir, İzmir, Menteşe
41 Kara Ulus Taifesi 225 1.610 711 Urfa
42 Karacalu (Karacalar) Yörükleri 120 1.590 479 Biga, Bursa
43 Karaçorlu Türkmenleri 33 359 4 Erzurum
44 Karaisalu Taifesi 265 6.257 1.818 Adana, Karaisalu
45 Karı Kışlalu Taifesi 31 2.074 720 Adana
46 Kasaba Yörükleri 118 3.637 627 Ankara
47 Kavurgalu Taifesi 127 2.746 1.056 Adana, Bozok, Kozan, Özer, Sivas, Tarsus
48 Kılcan Yörükleri 139 6.076 756 Kütahya, Konya, Karaman, Hamid
49 Koçhisar Yörükleri 23 509 182 Koçhisar
50 Kosun Yörükleri 418 10.701 3.129 Tarsus (Kosun)
51 Köstere Yörükleri 121 2.657 453 Kayseri
52 Kuştemür Yörükleri 280 6.038 1.567 Konya Eski il, Tarsus
53 Kuzviran Yörükleri 23 1.153 61 Menteşe (Köyceğiz)
54 Maraş Yörükleri 3.464 61.380 28.853 Adana, Adıyaman, Antep, Besni, Birecik, Bozok, Çorum, Kars-ı Maraş, Kilis, Malatya, Maraş, Özer, Sivas, Tarsus
55 Marmaracık Yörükleri 13 181 73 Saruhan
56 Menteşe Yörükleri 37 1.860 108 Menteşe
57 Milli Taifesi 16 989 278 Çemişkezek, Kilis, Mardin
58 Mukataahane Yörükleri 24 266 256 Saruhan, Manisa
59 Oğul Beğlü Taifesi 11 255 74 Özer, Tarsus
60 Orhan Beğlü Taifesi 150 3.283 1.069 Tarsus
61 Pasyan Taifesi 120 3.272 835 Berazi, Diyarbekir, Savur
62 Rum (Anadolu) Yörükleri 18 184 15 Bozok (Yozgat)
63 Saruhan Yörükleri 1.367 8.491 5.516 Saruhan (Ilıca, Gördüs, Güzelhisar, Manisa, Menemen)
64 Savcı Hacılu Taifesi 127 3.415 1.168 Adana, Kozan
65 Sındırgı Yörükleri 34 195 11 Karesi, Sındırgı
66 Sivas Türkmenleri 28 729 271 Sivas, Uşak
67 Sonisa Yörükleri 14 428 242 Niksar, Sivas, Sonisa
68 Söğüd Yörükleri 19 501 196 Biga, Bursa
69 Şam (Şam Bayadı) Yörükleri 95 2.426 316 Bozok, Gedük, Sivas
70 Taceddinlü Taifesi 16 931 223 Ankara, Bacı Kaz.
71 Taşköprü Yörükleri 62 1.542 754 Kastamonu, Taşköprü
72 Teke Türkmenleri 462 18.009 4.626 Antalya (Elmalı, İğdir, Kalkanlu, Karahisar, Kaş, Milli Nah., Muslu Nah.), Aydın (Sart, Sultanhisarı, Tire, Silifke), Maraş, Menteşe, Tarsus
73 Terkemiş Yörükleri 38 1.758 290 Hamid, Gölhisar
74 Toylu Yörükleri 34 1.399 125 Kütahya
75 Turgud Yörükleri 154 4.149 490 Akşehir, Karaman (Turgud, Saidili)
76 Turhal Yörükleri 20 588 209 Tokat, Turhal
77 Ulaş Taifesi 216 5.077 1.597 Adana (Yüreğir), Tarsus, Kosun, Ulaş
78 Ulu Yörük Taifesi 1.437 41.001 23.199 Amasya, Ankara (Ayaş, Beğpazarı), Bozok, Budaközü, Çorum, Eskişehir, Mihaliç, Sivas, Sivrihisar, Sorkun
79 Uluborlu Yörükleri 8 84 - Hamid, Uluborlu
80 Yaban Eri Türkmenleri 69 3.081 1.034 Sivas
81 Yahyalu Yörükleri 222 7.736 2.862 Adana (Karaisalu, Sarıçam), Aydın, Bozok (Boğazlıyan), Develi, Karahisar, Kayseri, Niğde, Tarsus, Ürgüb
82 Yakublar Yörükleri 8 99 47 Karesi, Pınarhisar
83 Yeni il Türkmenleri 12 605 17 Sivas
84 Yenişehir Yörükleri 185 3.480 1.237 Aydın (Alaşehir, Arpaz, Birgi, Bozdoğan, İzmir, Sultanhisarı, Tire, Yenişehir), Hamid (Eğirdir), Kütahya (Kula), Menteşe (Tavas), Saruhan (Adala)
85 Yortan Taifesi 55 1.429 254 Bolu (Kıbrıs, Konrapa), Tarsus (Ulaş, Kosun)
86 Yüzdeciyan Yörükleri 335 3.102 2.564 Aksaray, Ankara, Bayburd, Kelkid, Konya, Ereğli, Eski il, Koçhisar, Niğde
87 Yüzdepâre Yörükleri 58 2.876 216 Kırşehir, Çiçekdağı
88 Zakirlü Kabilesi 63 1.567 332 Bozok, Sorkun
89 Zekeriyalu Taifesi 34 860 252 Tarsus, Ceyhan
TOPLAM 23.745 655.800 187.270


Oğuz Boyları

ANADOLU’DAKİ CEMAATLERİN BAĞLI BULUNDUKLARI OĞUZ BOYLARI
Sıra Boy Cemaat sayısı Hane Mücerred
1 Avşar 5.406 140.357 43.627
2 Beğdili 1.540 42.738 13.297
3 Kayı 1.707 70.406 13.874
4 Bayad 2.099 59.222 17.333
5 Büğdüz 229 4.358 993
6 Yüreğir 1.261 26.405 9.016
7 Çepni 512 22.128 5.885
8 Çavundur 146 4.432 1.686
9 Yıva 3.782 120.939 30.692
10 Karaevli 44 1.953 1.179
11 Yazır 569 22.049 4.743
12 Dodurga 637 15.926 4.624
13 Karkın 1.480 23.544 6.243
14 Kızık 1.587 19.051 9.314
15 Salur 2.318 69.416 21.578
16 Peçenek 547 14.025 4.271
17 Eymür 2.320 58.805 19.023
18 Bayındır 3.010 88.823 23.899
19 Kınık 1.200 25.601 9.270
20 Yaparlı 181 3.635 1.324
21 Döğer 1.560 40.720 12.784
22 Alayundlu 624 15.829 3.609
23 İğdir 1.182 35.359 11.140
24 Alkaevli 2 19 15
TOPLAM 33.943 925.740 269.419

1 Varsak (Üçoklardan) 1.555 40.252 14.666
2 Barak 195 5.960 1.969
3 Çunkar 494 12.428 5.183
TOPLAM 2.244 58.637 21.818
GENEL TOPLAM 36,187 984.377 291.237Cemaatlerin Yaşadıkları Yerler

OĞUZ BOYLARINA MENSUP CEMAATLERİN YAŞADIKLARI YERLER


KAYI BOZOK
Gün Han Oğulları Adana (Merkez, Dündarlı, Kınık, Yüreğir), Afyon, Aksaray (Koçhisar). Akşehir (Ilgın), Amasya, Ankara (Merkez, Ayaş, Beğpazarı, Çubuk, Haymene, Kasaba), Aydın, Antep, Bayburd, Beğ S. (Mihaliç, Sivrihisar), Birecik (Araban, Suruç), Bolu (Ereğli, Gerede, Taraklıborlu), Bozok (Yozgat, Kanak), Çankırı (Çerkeş, Tosya), Çermik, Çorum (Bayadözü, Budaközü, İskilip), Diyarbekir (Ceylan Nah.), Ergani, Erzurum (Kemah), Halep, Hamid (Barla, Doyuran, Eğridir, Gölhisar, Isparta, Uluborlu), Hüdavendigâr (Bursa), İçel, Karaman, Karesi (Balıkesir), Kadirli, Kastamonu (Araç, Boyabad, Sinop, Taşköprü), Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya (Eski il, Turgud, Bayburd, Ilgın, Mahmudlar, Saidili), Kütahya (Aydos, Gediz, Geyikler, Alaşehir, Kula, Küre, Lazkiye, Selendi, Simav, Şeyhlü, Yalak), Maraş, Besni, Mardin (Beriyyecik), Menteşe (Balat, Bozöyük, Çine, Eskihisar, Köyceğiz, Mekri, Milas, Peçin, Tavas), Muğla, Niğde (Anduğı, Bor, Develi), Saruhan, Sis (Kozan), Sivas (Budaközü, Sorkun), Tarsus, Teke (Milli, Karahisar), Tekirdağ, Uşak.

BAYAD BOZOK
Gün Han Oğulları Adana (Karaisalu, Kınık, Özer=Payas, Yüreğir), Afyon, Aksaray (Koçhisar), Akşehir, Amasya, Ankara (Bacı, Beğpazarı, Çubuk), Aydın, Antep, Beğ (Sivrihisar), Birecik (Suruç), Bitlis (Adilcevaz), Bozok (Yozgat, Akdağ, Karadere, Sorkun, Emlâk, Gedük, Kanak), Çankırı, Çemişkezek, Çorum (Bayadözü, Katar, Osmancık), Diyarbekir (Hasankeyf, Batı Diyarbekir, Savur), Ergani, Erzurum (Tercan), Eskişehir, Halep, Hama, Hamid (Burdur, Eğridir, Uluborlu, Yalvaç), Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Mud), Karaman (Ereğli, Ürgüb), Kadirli, Kayseri, Kırşehir, Kilis (Çöm), Konya (Bayburd, Eski il, Göçü, Ilgın, İnsuyu, Kureyözü, Mahmudlar, Saidili, Turgud), Kütahya (Geyikler, Şeyhlü), Malatya (Argovan, Besni, Gerger, Hısn-ı Mansur=Adıyaman, Kâhta), Maraş (Elbistan, Kara Hayıt, Kurupınar, Zamantı), Mardin, Menteşe, Niğde, Özer-ili, Saruhan (Demirci), Manisa, Sis (Kozan), Sivas (Budaközü, Niksar, Sorkun), Şam, Tarsus (Kosun), Teke (Milli Nah.), Trablusşam, Urfa, Şark Vilâyeti.
ALKAEVLİ BOZOK
Gün Han Oğulları Aksaray (Koçhisar)
KARAEVLİ BOZOK
Gün Han Oğulları Kastamonu, Sivas (Tokat, Turhal)
DÖĞER BOZOK
Ay Han Oğulları Adana (Berendi, Dündarlı, Özer ili), Afyon, Aksaray, Ankara, Aydın, Antep, Biga, Birecik (Ank, Suruç), Bozok (Yozgat), Çapakçur, Çemişkezek, Çermik, Diyarbekir (Akçakale, Savur, Berazi), Eskişehir, Erzurum, Halep, Hama, Hamid (Burdur, Isparta), İçel, Karaman, Kars-ı Maraş (Kadirli), Kayseri, Kerkük, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya (Besni, Gerger, Hısn-ı Mansur=Adıyaman, Kâhta), Maraş, Mardin, Niğde, Nusaybin, Özer (Payas), Savur, Sis (Kozan), Sivas, Siverek, Şam, Tarsus, Trabzon, Urfa (Bozili=Bozova, Harran, Haykuyu, Kaba Haydar, Kozan, Sallı, Ulum).
YAZIR BOZOK
Ay Han Oğulları Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın (Alaşehir, Yenişehir), Birecik (Ank, Suruç), Bozok (Yozgat), Çankırı, Çemişkezek, Çermik, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Hamid (Eğridir, Gölhisar, Uluborlu), Hüdavendigâr (Bursa), Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kilis (Çöm), Kocaeli (Gebze), Konya, Kütahya, Maraş, Mardin (Beriyyecik), Menteşe, Sis (Kozan), Sivas, Siverek, Tarsus, Teke (Antalya, Elmalı, Kaş), Trablusşam, Urfa (Bozova, Harran), Uşak.
DODURGA BOZOK
Ay Han Oğulları Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Biga (Ezine), Beğ S. (Sivrihisar), Birecik (Suruç), Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbekir, Erzurum, Halep, İçel (Mud), Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Maraş, Menteşe (Mekri, Peçin), Sivas, Tokat (Turhal), Tarsus (Kosun, Ulaş), Teke (Antalya, Milli Nah., Muslu Nah.), Trablusşam, Urfa (Bozova).
YAPARLI BOZOK
Ay Han Oğulları Aydın (Alaşehir, Arpaz, Birgi, Bozdoğan, İzmir, Sultanhisarı, Tire, Vakıf, Yenişehir), Hamid (Eğridir, Gölhisar), Kütahya, Mardin, Menteşe (Mekri, Muğla, Tavas, Peçin), Saruhan (Adala, Akhisar).
AVŞAR BOZOK
Yıldız Han Oğulları Adana, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Antep, Beğ S. (Sivrihisar), Beyşehir, Birecik, Bolu, Bozok (Yozgat), Çankırı, Çemişkezek, Çorum, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Hamid (Eğridir, Gölhisar, Uluborlu, Yalvaç), Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Anamur, Gülnar, Karataş, Mud, Silifke, Silindi), Karahisar-ı Şarkî, Karaman (Bozkır, Eski il, Karahisar), Kadirli, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Maraş (Antakya, Bertiz, Besni, Camusbel, Elbistan, Güğercinlik, Kara Hayıt, Keferdiz, Kurupınar, Yenice Kale, Zamantı), Menteşe ((Balat, Mekri, Peçin, Ula), Niğde, Özer (Payas), Saruhan (Demirci, Manisa, Ayasulug, Sığla), Sivas, Tarsus (Merkez, Kosun, Ulaş), Teke (Antalya), Urfa.
KIZIK BOZOK
Yıldız Han Oğulları Adana (Dündarlı, Karaisalu, Sarıçam, Yüreğir), Afyon, Aksaray, Akşehir, Ankara, Aydın, Beyşehir, Birecik, Bolu, Bozok (Yozgat), Çankırı, Çorum, Erzurum (Tercan), Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya (Kederbeyt), Maraş, Manisa, Menteşe, Niğde, Saruhan (Adala, Akçahisar, Demirci, Gördüs, Güzelhisar, Ilıca, Kayacık, Marmara, Menemen, Nif), Sivas, Tarsus.
BEĞDİLİ BOZOK
Yıldız Han Oğulları Adana (Dündarlı, Hacılı, Karaisalu, Yüreğir), Afyon, Aksaray (Eyüb ili, Bayburd, Turgud), Akşehir, Ankara, Antakya, Aydın, Antep, Biga, Birecik, Bozok (Yozgat), Çorum (Bayadözü, İskilip, Katar), Diyarbekir, Dulkadır (Maraş, Antep), Halep, Hamid (Karaağaç, Yalvaç), Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Anamur, Gülnar, Mud), Karaman, Kadirli, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya (Bayburd, Turgud, Eski il, Ereğli, Kureyşözü, Saidili), Kütahya, Malatya (Besni, Hısn-ı Mansur=Adıyaman), Maraş (Elbistan), Mardin, Muğla, Niğde (Bor, Develi, Ortaköy, Zeytun), Özer (Payas), Samsun, Saruhan, Sivas, Tarsus (Kosun), Urfa, Şark Vilâyeti.
KARKIN BOZOK
Yıldız Han Oğulları Adana (Dündarlı, Karaisalu, Sarıçam), Afyon, Aksaray (Koçhisar, Eyüb ili), Ankara, Aydın, Antep, Birecik, Bolu, Bozok (Yozgat), Çankırı, Çorum, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Hamid (Eğridir, Gölhisar, Yalvaç), Hüdavendigâr (Bursa), İçel, Karaman, Karesi (Ayazmend, Balıkesir, Bigadiç, Fart, Giresun, İvrindi, Manyas, Pınarhisar, Sındırgı), Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Maraş, Menteşe, Niğde (Ürgüb, Eski il), Saruhan (Adala, Akçahisar, Conşa, Demirci, Gördüs, Güzelhisar, Ilıca, Kestel=Nazilli, Manisa, Marmara Nah., Nif, Yengi), Sığla (Ayasulug, İzmir), Sivas (Niksar, Tokat), Tarsus (Kosun, Kuştemür), Teke (Antalya).
PEÇENEK (Beçene) ÜÇOK
Gök Han Oğulları Adana (Karaisalu, Kınık, Sarıçam), Afyon (Sandıklı), Aksaray (Koçhisar), Alaiye (Alanya), Ankara (Çubuk, Haymana, Murtazaâbâd, Yabanâbâd), Bitlis (Ahlat), Bozok (Yozgat, Akdağ, Çubuk, Delüce Özü, Eğri Su), Halep, İçel (Anamur, Ermenek, Gülnar, Silifke), Karaman, Kars-ı Maraş (Kadirli), Kayseri (Malya), Konya Bayburd, Eski il, Karacadağ, Kureyşözü), Kilis, Malatya (Hısn-ı Mansur=Adıyaman), Maraş (Elbistan, Güğercinlik, Keferdiz), Sivas (Eşkinciyan, Tokat Erkilet), Tarsus.
ÇEPNİ (Çebni) ÜÇOK
Gök Han Oğulları Adana (Dündarlı, Sarıçam, Yüreğir), Aksaray (Koçhisar), Akşehir, Amasya, Ankara, Aydın, Bayburd (Kelkid), Birecik (Araban, Merzüman, Suruç), Bolu (Mudurnu, Todurga), Bozok (Yozgat), Çankırı, Çorum (Osmancık), Diyarbekir (Bertiz, Savur), İçel (Mud), Halep, Hamid (Eğridir, İrle), Hüdavendigâr (Bursa), Karaman, Konya, Karesi (Giresun, İvrindi), Kadirli, Kastamonu (Araç, Ayandan, Küre), Kayseri, Konya (Alaşehir, Aladağ, Ilgın, Mahmudlar, Turgud), Kütahya, Maraş, Niğde, Ordu (Ünye), Samsun (Kavak), Sivas, Trabzon (Çepni, Kürtün).
BAYINDIR ÜÇOK
Gök Han Oğulları Adana (Berendi, Dündarlı, Hacılı, Karaisalu, Kınık, Özer, Yüreğir), Afyon, Aksaray, Akşehir, Alaiye (Alanya), Ankara, Antakya, Aydın, Antep, Beğ S. (Sivrihisar), Biga, Birecik, Bolu, Bozok (Yozgat), Çankırı, Çapakçur, Çorum, Denizli, Diyarbekir, Erzurum, Halep (Ağzaz), Hama, Hamid (Burdur, Ağlasun, Eğridir, Gölhisar), Hınıs, Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Mud, Silifke), Karaman, Karesi (Sındırgı), Kadirli, Kastamonu (Sinop), Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli (Kandıra), Konya, Kütahya, Malatya (Besni), Maraş, Mardin, Menteşe, Muğla, Niğde (Develi), Özer (Payas), Saruhan, Sis (Kozan), Sivas, Tarsus, Teke (Elmalu, Kaş, Milli Nah.), Trablusşam, Urfa (Bozili=Bozova).
ÇAVUNDUR (Çavuldur) ÜÇOK
Gök Han Oğulları Amasya (Gedegra, Geldiklen), Ankara, Çankırı, Çorum, Diyarbekir, Hamid, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Maraş, Niğde, Ordu (Ünye), Samsun (Kavak), Sivas, Trabzon (Çepni, Kürtün).
SALUR ÜÇOK
Dağ Han Oğulları Adana, Aksaray (Eyüb ili, Koçhisar), Akşehir, Amasya, Ankara, Aydın, Antep, Biga, Beyşehir, Birecik (Araban, Rum Kala), Bozok (Yozgat, Akdağ, Baltı, Çubuk, Kanak, Sorkun), Çorum (Budaközü, Osmancık), Diyarbekir, Erzurum (Kemah, Rum Kala), Halep, Hama, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), Karaman, Karesi, Kadirli, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya (Kâhta, Samsad, Gerger, Hısn-ı Mansur=Adıyaman), Maraş, Menteşe, Muğla, Niğde, Saruhan, Sivas, Tarsus (Kosun, Kuştemür, Ulaş), Trablusşam, Urfa.
EYMÜR ÜÇOK
Dağ Han Oğulları Adana (Ayas, Dündarlı, Hacılı, Karaisalu, Berendi, Kınık, Sarıçam), Afyon, Aksaray (Eyüb ili), Akşehir, Amasya, Ankara (Ayaş, Bacı, Çubuk, Kasaba), Arapkir, Aydın (Ayasulug, Alaşehir, Bozdoğan, Fota, Güzelhisar, İzmir, Nif, Sart, Tire, Yenişehir), Antep, Beğ S. (Sivrihisar), Birecik (Ank, Merzüman, Suruç), Bolu, bozok (Yozgat), Çankırı, Çemişkezek (Havik), Çorum, Diyarbekir, Ergani, Erzurum (Kemah, Rum Kala), Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Anamur, Gülnar, Mud, Silifke, Sinanlu), Karaman, Kadirli, Kastamonu (Araç, Daday, Sinop), Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya (Besni, Argovan, Gerger, Hısn-ı Mansur=Adıyaman, Kâhta, Keysun, Samsad), Maraş (Antakya, Elbistan, Güğercinlik, Keferdiz, Kemer, Yenicekale, Zamantı), Mardin, Membiç, menteşe (Köyceğiz, Tavas), Niğde (Develi, Karahisar, Şamardı, Ürgüb), Özer (Payas), Ravendan, Saruhan, Sis (Kozan), Sivas, Tarsus, Teke (Elmalı, Milli Nah.), Urfa.
ALAYUNDLU ÜÇOK
Dağ Han Oğulları Adana (Karaisalu), Aksaray (Bekir, Eyüb ili, Koçhisar), Afyon (Karahisar-ı Sahib), Akşehir (İshaklu), Amasya (Ladik), Ankara, Antep, Beğ S. (Sivrihisar), Bolu, Çankırı, Çorum, Erzurum (Kemah, Kuruçay), Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), İçel, Karaman, Kastamonu, Kırşehir, Konya (Turgud), Kütahya, Maraş, Menteşe, Niğde, Saruhan, Sultanönü (Eskişehir), Trabzon, Urfa.
YÜREĞİR ÜÇOK
Dağ Han Oğulları Adana (Merkez, Ayas, Berendi, dündarlı, Hacılı, Karaisalu, Kınık, Sarıçam, Yüreğir), Aksaray (Eyüb ili), Ankara, Bayburd (Kelkid), Biga, Birecik, Bozok (Yozgat), Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Gülnar, Karataş), Karahisar-ı Sahip (Afyon), Karaman, Kars-ı Maraş (Kadirli), Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Konya, Malatya, Maraş (Elbistan), Menteşe (Köyceğiz, Mekri, Pırnaz), Niğde (Şamardı), Özer (Payas), Sis (Kozan), Sivas, Sultanönü (Eskişehir), Tarsus (Kosun, Ulaş), Teke (Antalya), Trabzon (Kürtün).
İĞDİR
(Yigdir) ÜÇOK
Deniz Han Oğulları Adana (Ayas, Berendi, Karaisalu,Karataş, Sarıçam, Yüreğir), Aksaray (Koçhisar), Ankara, Aydın, Antep, Bayburd S., Biga, Birecik, Bozok (Yozgat), Çankırı, Erzurum, Halep, Hamid (Ağlasun, Barla, Eğridir, Yalvaç), Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Gülnar, Karataş, Mud), Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya (Besni, Argovan, Gerger, Hısn-ı Mansur=Adıyaman, Kâhta, Keysun, Samsad), Maraş, Menteşe (Bozöyük, Çine, Köyceğiz, Mazun, Peçin), Muğla, Saruhan (Adala, Akhisar, Demirci, Gördüs, Güzelhisar, Marmara), Manisa, Sivas, Siverek, Sultanönü (Eskişehir), Tarsus (Merkez, Kosun), Teke (Antalya, Elmalı, İğdir, Kaş, Muslu), Urfa (Bozili=Bozova).
YIVA ÜÇOK
Deniz Han Oğulları Adana (Hacılı, Karaisalu, Kınık, Sarıçam, Yüreğir), Aksaray (Ereğli, Eyüb ili, Hasandağı, Koçhisar), Akşehir, Alaiye (Alanya), Ankara, Antep, Aydın (Alaşehir, Ayasulug, Birgi, Çeşme, Güzelhisar, Honaz, İzmir, Kestel=Nazilli, Sart, Sivrilhisar, Sultanhisarı, Tire), Bayburd (Kelkid), Biga, Birecik (Ank, Araban), Bitlis (Boğnaran), bolu, Bozok (Yozgat, Akdağ, Boğazlıyan, Deliceözü, Sorkun), Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), İçel (Anamur, Ermenek, Gülnar, Mud, Silifke, Silindi, Sinanlu), Karaman, Karesi, Kars-ı Maraş (Kadirli), Kastamonu, Kayseri, Kırşehir (Hacı Bektaş), Kilis, Konya (Eski il, Ürgüb), Kütahya, Malatya (Besni, Hısn-ı Mansur=Adıyaman, Kâhta, Samsad), Maraş (Antakya, Elbistan, Zamantı), Mardin, Menteşe (Balat, Bozöyük, Çine, Eskihisar, Köyceğiz, Mazun, Mekri, Milas, Muğla, Peçin, Tavas, Ula), Niğde (Develi, Karahisar, Ürgüb), Rodos Adası, Saruhan (Akhisar, Güzelhisar, Manisa, İzmir), Sivas, Sultanönü (Eskişehir), Şam, Tarsus, Teke (Antalya, Elmalı, Honaz, İğdir, Kürt), Urfa.
KINIK ÜÇOK
Deniz Han Oğulları Adana (Kınık, Berendi, Hacılı, Karaisalu, Sarıçam, Yüreğir), Aksaray, Ankara, Arapkir, Aydın, Antep, Biga (Balya, Ezine), Birecik, Bolu, Bozok (Yozgat), Çankırı, Çorum, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), Karahisar-ı Sahib (Afyon), Karahisar-ı Şarkî, Karaman, Karesi, Kars-ı Maraş (Kadirli), Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Maraş, Menteşe, Niğde, Özer (Payas), Sığla, Sis (Kozan), Sivas, Siverek, Tarsus, Teke, Tekirdağ, Urfa.
BÜĞDÜZ (Bügdüz) ÜÇOK

Deniz Han Oğulları Adana (Sarıçam, Yüreğir), Aksaray (Hasandağı, Koçhisar), Ankara, Beğ S. (Sivrihisar, Viranşehir), Aydın Bozok (Yozgat), Çankırı, Çorum, Halep, Hamid, Hüdavendigâr (Bursa), Karaman, Konya (Eski il, Koçhisar, Turgud), Kırşehir, Sivas, Sultanönü (Eskişehir).


TARAKLI BORLUDA YANİ SAFRANBOLU VE CİVARINA SADECE OĞUZLARDAN KAYI BOYU GELMİŞTİR. Kayıboyu-bozok günhan oğulları.
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: yavuzer( yavuzerzekiye ), 29.05.2014 18:36:38:
Ben cok memnun oldum. bu sayfayi hazirlayanlardan allah razı olsun. Benim bi ricam olucakti Benim de çocuklarım nerden geldiğimizi bilmek istiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Sunacağını biliyorum ki beyimin dedesinin dedesi murat dağı eteklerinde vefat etmiş kendileri yorukmusler manisa selende tokmakcilardan gumele gediz e yerlesmisler. Yardımcı olursaniz cok teşekkür ederim ve ailecik duacı oluruz.

Yorumu gönderen: şafak( safakcapkin-67hotmail.com ), 11.04.2013 20:25:20:
zonguldak çaycumalıyım.bizim yörenin konuşma ağzı değişiktir.uludağda tarih okudum fırsat buldum araştırdım.mahalleden mahalleye farklı boylara mensup olduğumuzu farkettim hatta aileden aileye kadar.bartın gürgen pınarı.yani demek olurki ben en az 4 boy ile akrabayım.boşverin bu memlekete bişe olsa hepimizin karnı ağrır ağrıyorda

Yorumu gönderen: Eşref çetin( pichboy_allstarhomail.com ), 10.12.2012 23:47:52:
biri ALLAH rızası için BARTIN Gürgen pınarı köyü ve TRABZON Yalıncak köyüne baksın İlk soy ismimizde NEKİROĞLU

Yorumu gönderen: Erdem BİLGİÇ( e.erdembilgicgmail.com ), 24.10.2012 17:53:25:
merhaba suha bey benim atalarım BİLECİK OSMANELİ BÜYÜKYENİCE Köyünden fakat buraya ait bir bilgi bulamadım yardımcı olursanız sevinirim...

Yorumu gönderen: Süha( cercenlihotmail.com ), 21.11.2011 07:25:59:
Ahmet kahya bey nereli olduğnuzu yazın,birde ben bakayım.

Yorumu gönderen: Suha( cercenlihotmail.com ), 11.11.2011 08:21:44:
Ayşe todurga hanımefendi,bibiz sitemizde sadece Türk boyları var,köy köy ögrenmek istiyorsanız,yusuf hallaçoğlu nun sitesine girip kredi yükleyip ögrenebilirisiz saygılar.

Yorumu gönderen: Suha( cercenlihotmail.com ), 11.11.2011 08:10:26:
Fırat durmaz bey bunun anlamı şu sizin birecik ilçesinde aynı boydan bir kaç tane oğuz Türkleri yerleşmiş,Sizlerin Oguz Türkü olduğnuz kesin ama hangi boydan olduğunuzu sizin bağlı bulunduğunuz sancaktan bulabilirsin.

Yorumu gönderen: ayşe todurga( osmanbayirhotmail.com ), 29.08.2011 02:32:22:
bozokların ayhan oğulların danım soy ismim todurga babamın yada dedemin bi köyü yok istanbul da yetişmişler köyümü kökenimi merak ediyorum bu konuda yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: ahmet kahya( infokahyamakina ), 11.08.2011 11:54:20:
harika ama hangi boydan olduğumu bulamadım teşekür ederim

Yorumu gönderen: Suha ( cercenlihotmail.com ), 24.01.2011 15:57:33:
Ersin bey soyisimlerden ögrenmek için kredi yüklüyorsunuz.Yusuf HALLAÇOĞLU,sitesine.

Yorumu gönderen: firat ( firatdurmazhotmail.fr ), 01.01.2011 06:23:41:
selamlar . ben firat durmaz sanli urfa birecikliyim. birecik ilcesi soy arastirmasi icersindeyim. bu konudaki ilgim sayesinde oguz turkleri bilgisine eristim. sizce dogrumudur sitedeki birecik etiketi altinda birden fazla boy var. bu ne anlama geliyor. bilgilendirirseniz sevinirim

Yorumu gönderen: Ersin( KAra_kartalim_ersinhotmail.com ), 03.11.2010 23:00:26:
beyfedi ben Çalışkan soyisminin hangi yörüklerde geldiğini öğrenmek için neler yapmalıyım.birde ben aksaray ortaköy bozkır kasabasında otuyorum.amcalarım reyhanlı dio ama kulaktan duyma bilgiler beni bilgilendiriseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkür ederimm

Yorumu gönderen: Cercenli, 19.07.2010 09:31:11:
Muharrem kocabaş beyefendi..Anadolu da aşiretler,cemaatler,oymaklar yazıyorsun google..ben deniz en son baktığımda 873,429 kişi ziyaretci olmuştu,buraya girerek telefonunuzdan kredi yükleyerek köyünüzün seceresine bakabilirsiniz,bir çok arkadaş baktı fakat bazı köyler daha kayıt altına alınmadağından gözükmüyor,tahminen 20 tl bir kredi yükleyerek bakmanız mümkün,saygılar sunuyorum.

Yorumu gönderen: muharrem( yasayevhotmail.com ), 14.07.2010 18:39:16:
kardeşim yav ben MUĞLA yeresik zeytinköy sosyal yardımlaşma egitim ve kültür dernegi genel sekreteri muharrem kocabaş ben böyle bi çalışma içerisındeyim köyün seceresini çıkarmak istiyorum sizler başarmıssınız biz bu bilgilerden faydalanabilirmiyiz aydınlatırsanız sevinirim saygıyla kalın

Yorumu gönderen: hadi sena erdogan( hadisenaerdoganhotmail.com ), 30.01.2010 23:34:03:
araştırmalarınız için teşekkür ederim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=Create Your Own Countdown